Kompleksowość Windykatora

Windykator kompleksowo obsługuje proces windykacji od momentu przyjęcia zlecenia, postępowania sądowego aż po egzekucję komorniczą

Główne cechy:
 • windykacja wg procedur cywilnych i administracyjnych,
 • tworzenie indywidualnych procedur windykacyjnych,
 • tworzenie wzorów (szablonów) pism, not, wezwań, raportów,
 • komunikacja z EPU,
 • system wysyłania SMS (partner SerwerSMS),
 • komunikacja z giełdami wierzytelności - dlugi.info
 • współpraca z modułem Call Center Kambit.pl,
 • współpraca z modułem On-line Kambit.pl,
 • terminarze zadań, rozpraw sądowych itp.,
 • rozliczanie długów w walutach,
 • obsługa zleceń sądowych,
 • obsługa egzekucji komorniczej,
 • załączanie dowolnych dokumentów do zlecenia (skany nakazów sądowych itp.),
 • generowanie raportów z przebiegu procesu windykacji dla danego klienta,
 • naliczanie odsetek, możliwość zaplanowania rozliczenia zlecenia na dany dzień,
 • znormalizowany sposób podejścia do każdego zlecenia - jednolity dla całej firmy,
 • monitorowanie postępu prac nad danym pakietem zleceń,
 • system rozliczeń z klientem,
 • system rozliczeń z pracownikami,
 • import danych z zewnętrznych źródeł excel, CSV,
 • eksport danych o zleceniach do zewnętrznych źródeł danych CSV, eksport danych do dalszej obsługi np przez firmy zajmujące się masową wysyłką listów,
 • możliwość integracji z dowolnym systemem informatycznym.Schemat pokazujący kompleksowość narzędzia Windykator
Schemat pokazujący kompleksowość narzędzia Windykator