Opieka powdrożeniowa

Support jest to stała opieka oprogramowania. Support daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Główne pojęcia supportu:

 
  • Indywidualne wydruki - przygotowujemy na zlecenie wydruki typu: wezwania, upomnienia, harmonogramy spłat, noty odsetkowe itp.
  • Raport, statystyka - przygotowujemy zestawienia statystyki wg zaleceń klienta np. statystyka otwartych i zamkniętych zleceń, raporty finansowe, raporty rozliczeń z klientami
  • Pliki do importu – przygotowujemy plik w formacie xls lub xml, które wypełniają klienci danymi. Taki plik pozwala zaimportować dużą ilość zleceń w kilka minut.
  • Aktualizacje programu – klient otrzymuje wszystkie nowe wersje zawierające wprowadzone moduły i funkcjonalności
  • Modyfikacje programu wg indywidualnych potrzeb – korzystając z tej opcji klient zleca wykonanie według swoich zaleceń nowe moduły, nową funkcjonalność bez dodatkowych kosztów
  • Nadzór techniczny bazy danych - reindeksacja bazy danych, analiza i optymalizacja wydajności bazy danych, "tuning" bazy danych, serwisowanie oraz naprawa bazy danych, archiwizacja.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami opieki powdrożeniowej kontaktując się z konsultantami działu handlowego: email biuro@kambit.pl lub telefonicznie 044 649-66-26