Windykator w ARP

Miło nam poinformować, iż system Windykator został wybrany jako narzędzie do windykacji w Agencji Rowoju Przemysłu S.A.
System Windykator ma za zadanie prowadzenie windykacji należności w Agencji rządowej. Fakt ten potwierdza, iż nasza aplikacja jest idealnym narzędziem, które pozwoli usprawnić proces windykacji.