Windykacja administracyjna

Najnowsza wersja systemu została wzbogacona o funkcję przystosowujące Windykatora do pracy w jednostkach Państwowych w windykacyjnym postępowaniu administracyjnym
Dzięki nowym funkcja tworzącym ugody, z zawieszaniem naliczania odsetek czy generowaniem upomnień oraz tytułów egzekucyjnych program w pełni wpasowuję się sposoby pracy urzędów.
System w najnowszej wersji został wdrożony już w kilkunastu jednostkach administracyjnych gdzie wspiera windykację administracyjną.
Nowy moduł Windykatora został przystosowany do windykacji długów administracyjnych i cywilno prawnych

Administracyjne np.
 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Zwrot kosztów szkolenia
 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Zwrot stypendiów

Cywilno prawne np.
 • Dotacje unijne
 • Refundacji doposażenia stanowiska pracy
 • Prace interwencyjne
 • Pożyczki
Program zawiera m.i.n.
 • Przeliczanie odsetek
 • Harmonogramy spłat
 • Drukowanie różnych raportów
 • Drukowanie upomnień
 • Historia kontaktów
 • Automatyczne naliczanie kosztów upomnienia
 • Ewidencja tytułów i upomnień
 • Tytuły wykonawcze

Jeżeli sa Państwo zainteresowani większą ilością informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerami telefonów: (44) 649-66-26
lub (44) 733-61-51