System Windykator pomaga odzyskać należności na łączną kwotę 650 000 000 złotych

System Windykator pracuje w ponad 130 firmach windykacyjnych i kancelariach.
System Windykator pomagając w codziennej pracy przyspiesza procesy windykacyjne. Łączna wartość obsługiwanych należności to ponad 650 000 000 złotych