Aktualizacja Windykatora

Ukazała się najnowsza wersja systemu do windykacji Windykator. Program został rozbudowany o bardzo wiele uzytecznych funkcji poprawiających bieżącą obsługę procesu windykacji jak i odzysku należności.
Oto lista najważniejszych uaktualnień:
 • generowanie paczek pozwów do EPU
 • rozbudowa automatycznego harmonogramu spłaty zadłużenia, o możliwość: zatrzymania odsetek na dany dzień, ustalenia rat na ten sam dzień miesiąca;  naliczania kar w postaci karnych odsetek za niedotrzymanie ugody (odsetki za dni spóźnienia albo wznowienie odsetek po 1 niedotrzymaniu ugody)
 • nowe pola na długu - odsetki skapitalizowane i odsetki bieżące wartości z tych pól sumowane do odsetek (odsetki bieżące to odsetki karne za niedotrzymanie ugody, można ją edytować)
 • zmiana przy harmonogramie auto bez doliczania odsetek ostatnia rata wyrównująca do sumy pozostałej należności
 • możliwość wykonywania kopii zapasowej bazy danych z pozycji programu,
 • ustawienia automatycznego wykonywania kopii bazy danych w trakcie zamykania programu,
 • możliwość usuwaniu pakietów zleceń,
 • możliwość zmiany numeru sprawy (nowe dostępne pola w masce numeru sprawy - numer porządkowy zlecenia, numer porządkowy zlecenia w miesiącu, numer porządkowy zlecenia w roku),
 • miesięczna ewidencja cyklicznych usług dodatkowych,
 • rozbudowa statystyk głównych,
 • rozbudowa rejestru usług o przedstawiciela,
 • dodatkowe logowanie operacji użytkowników
 • zmiana numeru konta bankowego wierzyciela bądź dłużnika dokonywana z każdego poziomu – tj. zarówno z menu kartoteki jak i menu zlecenia
 • zmiana rozliczenia, usunięcie, dodanie wpłaty – włącznie z numerem ID, z poziomu rejestru wpłat i danego zlecenia usunięcie, zmiana harmonogramu spłat
 • generowanie wydruku w sprawie – Nr sprawy i nr wydruku
 • dodanie, usunięcie, zmiana w obsłudze prawnej
 • dokonanie zmian w kartotece wierzyciela/dłuznika
 • możliwość odpięcia wszystkich pozycji rozliczenia pochodzących z prowizji,
 • smsy - możliwość wysyłania smsów z pozycji Wszystkich zleceń - operacja grupowa, nowe pola w szablonach,
 • mailing - możliwość wysyłania maili z programu (z pozycji Wszystkkich zleceń - operacja grupowa i z okna wydruków na zleceniu itd.) z trescią w postaci szablonu wydruku,
 • możliwość automatycznego dodawanie przypomnienia w chwili wykonywania kontaktu (opcja Po zakończaniu zaplanuj nowe zadanie w oknie nowego kontaktu),
 • poprawka z wczytywaniem pliku *.rtf do uzasadnienia pozwu lub opisu sprawy, nowe pola menu kontekstowego w uzasadnieniu pozwu
 • nowa zakładka Dane źródłowe w Sąd - dane dodatkowe,
 • uprawnienie do widoczności prowizji na zleceniu i zobowiązaniu,
 • uprawnienie do edycji nr konta bankowego wierzyciela i dłużnika,
 • zbiorczą historia kontaktów i korespondencji przy dłuzniku do zleceń otawrtych,
 • możliwość dodawania załąćzników do FTP przy korespondencji,
 • zestawienie - statystyki (ocena) pracowników w czasie ich obsługi zleceń